MÁM ZÁJEM Vodní elektrárny Štěchovice

Žáci se seznámí s vodním dílem Štěchovice a zejména s přečerpávací elektrárnou Štěchovice II. Exkurze se zaměří zejména na vysvětlení principu přečerpávací elektrárny, její výhody i nevýhody. Dále se žáci seznámí s významem vodního díla jako vyrovnávací nádrže pro špičkovou elektrárnu Slapy.

ŠTĚCHOVICE, INFOCENTRUM ČEZ, Ulice, prof. Lista, 252 07 Štěchovice
Doprava: BUS 360, 361, 390
Časová náročnost: - doprava Smíchovské nádraží – Štěchovice … cca 60 min.
- vlastní exkurze – 90 min.
- doprava zpět – cca 60 min.
Termín: středy od října do listopadu 2019
Věková skupina: 7., 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Maximální počet osob: 25

Vodní elektrárna Štěchovice I byla původně vybudována jako druhý článek Vltavské kaskády na konci druhé světové války. Nádrž této středotlaké elektrárny o délce 9,4 km končí ve vývaru elektrárny Slapy. Obsahuje 11,2 mil. m3 vody a slouží především k vyrovnání kolísavého odtoku ze špičkové elektrárny Slapy. Spolu s nádrží ve Vraném vyrovnává odtok z Vltavské kaskády. Umožňuje špičkový provoz slapské elektrárny a výrobu pološpičkové elektrické energie. Provoz štěchovické elektrárny o výkonu 22,5 MW je řízen přímo z centrálního dispečinku Vltavské kaskády.

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II.

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II. se spádem až 220 m a umělou nádrží na kopci Homole o obsahu 500 000 m3 byla uvedena do provozu v roce 1947. Na svou dobu byla tato přečerpávací vodní elektrárna plně automatizována a odpadní teplo z chlazení bylo využito mj. k ohřívání vody v nedalekém plaveckém bazénu. Do února 1991, kdy byla pro zastaralost odstavena, vyrobila 1 650 000 MWh převážně špičkové energie. V letech 1992-1996 proběhla výstavba nové, moderní PVE, která využívá původní horní nádrž na Homoli a z velké části původní ocelové přivaděče (průměr potrubí 1,7-2 m, délka 590 m) i části elektrorozvodného zařízení. Původní dvě soustrojí o výkonu 21 MW byla nahrazena jedním, s reverzní Francisovou turbínou typu FR-180 z ČKD Blansko s oběžným kolem o průměru 2,2 m, s hltností 24m3 vody za sekundu a motorgenerátorem o výkonu 45 MW. Soustrojí je umístěno v zhruba 45 m hluboké podzemní strojovně.

ZAJÍMAVOST

Lávka - Štěchovice

Po dvouměsíční uzavírce došlo ke konci října 2012 k opětovnému otevření lávky přes přivaděč PVE ve Štěchovicích. Lávka sloužící veřejnosti již téměř 70 let byla v havarijním stavu a vyžadovala důkladnou opravu. Lávka byla vybudována z důvodu přemostění přivaděčů přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice ve strmém svahu a je součástí známé Povltavské stezky bývalými "Svatojánskými proudy".Vlastní průběh exkurze:

Zahájení – kinosál v infocentru

  • Úvod – představení objektu a školení o bezpečnosti na exkurzi a v prostorách elektrárny
  • Krátký film – přečerpávací elektrárna Štěchovice II
  • Seznámení s historií a současností elektrárny
  • Seznámení s použitými technologiemi a stručný výklad o fungování přečerpávacích elektráren
  • Diskuse a zapojení žáků do debaty

Vlastní prohlídka

Závěr

  • Krátké shrnutí exkurze
  • Krátký film – povodně 2002 v elektrárně Štěchovice
  • RRozdání pracovních listů a vysvětlení úkolů
  • Debata – diskuse – otázky odpovědi
  • Ukončení exkurze a přesun na autobus

Použité prameny:


Soubory

Počet stažení: