MÁM ZÁJEM Pasivní domy - Zelená Libuš

Seznámení s problematikou pasivních budov, způsoby vytápění a ventilace (rekuperace). Prohlídka přímo na stavbách pasivních budov a možnost nahlédnout do zázemí – technologií jednotlivých domů – budoucích bytových domů.

Nízkoenergetické domy - Zelená Libuš (10/2019)
Doprava: cca 10 min. z metra Kačerov
Časová náročnost: vlastní exkurze cca 60 - 70 min.
cesta zpět 10 min.
časová náročnost vč. přesunů 2 h.
Termín: Pondělí–pátek od 8:00 h, říjen 2019
Věková skupina: 7., 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Maximální počet osob: 25

Zelená Libuš

Stavba bytového domu v energeticky pasivním standardu se nachází na Praze 4 - Libuši. Projekt nabízí celkem 66 bytů a 5 nebytových prostor. Jsou zde použité nejlepší dostupné technologie, které dbají na zdravé životní prostředí a maximální úsporu energií. Unikátní systém řízeného větrání zajišťuje celodenní přístup čerstvého vzduchu a udržuje jeho optimální vlhkost. Základními principy projektu jsou tepelná izolace tl. 200mm, okna s izolačními trojskly, centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla od firmy ATREA. Významná pozornost byla věnována environmentálním aspektům.

Náplň exkurze:

Prohlídka stavby domu, ukázka podzemních garáží, společných prostor, technického zázemí, vybraného bytu

Pomůcky, omezení:

pevná obuv, helma, vesta


MÁM ZÁJEM Pasivní domy - Ecocity Malešice

Seznámení s problematikou pasivních budov, způsoby vytápění a ventilace (rekuperace). Prohlídka přímo na stavbách pasivních budov a možnost nahlédnout do zázemí – technologií jednotlivých domů – budoucích bytových domů.

Nízkoenergetické domy - Ecocity Malešice (11/2019)
Doprava: cca 10 min. z metra Želivského
Časová náročnost: vlastní exkurze cca 60 - 70 min.
cesta zpět 10 min.
časová náročnost vč. přesunů 2 h.
Termín: Pondělí–pátek od 8:00 h, listopad 2019
Věková skupina: 8.– 9. třída ZŠ, SŠ
Maximální počet osob: 25

Ecocity Malešice

Projekt Ecocity Malešice se nachází v klidné městské části Prahy 10 - Malešicích. Jedná se o třetí etapu úspěšného projektu s celkem 80 byty. Projekt je navržen v energeticky pasivním standardu se spotřebou na vytápění 10,6 kWh/m2.rok. Důmyslný systém řízeného větrání s rekuperací a nejmodernější technologie, které zajišťují neustálý přísun čerstvého vzduchu a rovnoměrnou tepelnou pohodu, zabraňují zvyšování hladiny CO2 a pocitu vydýchaného vzduchu, který vede k únavě a bolestem hlavy, udržují optimální hladinu vlhkosti, a tím zamezují vzniku a množení plísní, bakterií i roztočů. Díky filtrům, které výrazně omezí množství prachu udržují v interiéru čistý vzduch. Základními principy projektu jsou optimalizace orientace domů a oken, tepelná izolace tl. 200mm, dřevěná okna s izolačními trojskly, centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla od firmy ATREA. Významná pozornost byla věnována environmentálním aspektům. Díky optimalizaci nosných konstrukcí a použití vápenopískových bloků pro nosné stěny došlo k omezení spotřeby „šedé“ energie potřebné pro výstavbu domů. K tomu přispívá i vyrovnaná bilance zemin díky promyšlenému osazení domů do terénu a řešení parteru. Vsakování dešťové vody na pozemku je zajištěno pomocí vsakovacích košů.

Náplň exkurze:

Prohlídka stavby domu, ukázka podzemních garáží, společných prostor, technického zázemí, vybraného bytu

Prohlídka po dokončeném areálu 1. a 2. etapy (z venčí) a návštěva stavby.

Seznámení s problematikou pasivních budov, způsoby vytápění a ventilace (rekuperace). Prohlídka přímo na stavbách pasivních budov a možnost nahlédnout do zázemí – technologií jednotlivých domů – budoucích bytových domů.

Pomůcky, omezení:

pevná obuv, helma, vesta

Vlastní průběh exkurze:

Zahájení – kinosál v infocentru

  • Úvod – představení objektu a školení o bezpečnosti na exkurzi
  • Seznámení s architektonickým záměrem
  • Seznámení s použitými technologiemi a stručný výklad o fungování pasivních a energeticky nenáročných budov
  • Diskuse a zapojení žáků do debaty

Vlastní prohlídka

Závěr

  • Krátké shrnutí exkurze
  • Rozdání pracovních listů a vysvětlení úkolů
  • Debata – diskuse – otázky odpovědi
  • Ukončení exkurzePoužité prameny:Soubory

Počet stažení:

Počet stažení: