MÁM ZÁJEM Fotovoltaika – solární energie

Žáci se seznámí s možnostmi využití solární energie se zaměřením na reálné využití – např. na soukromých nebo veřejných budovách. Praktické ukázky energetické výhodnosti instalace fotovoltaických zařízení, ale i jiné alternativní způsoby využití solární energie.

Centrum energetických služeb PRE
Místo konání: Praha 1, Jungmannova ulice
Časová náročnost: vlastní exkurze cca 60 min.
Termín: Úterý nebo čtvrtky od října do listopadu 2019
Věková skupina: 7., 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Maximální počet osob: 25

Fotovoltaika 

Problematika FVE a rodinné domy

Jaká jsou PRO a PROTI fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu?

Pro někoho je primární úspora, kterou vlastní výroba elektřiny skýtá, byť k ní nedochází ihned, zatímco pro jiného může být největším lákadlem energetická soběstačnost či ohleduplný přístup k životnímu prostředí. Na své si díky solárům přijdou i milovníci nových technologií a neotřelých řešení, neboť fotovoltaické panely z křemíkových článků, které přetváření sluneční paprsky v energii, zkrátka v Česku nemá na střeše každý, i když k jejich instalaci přistupuje stále více domácností.

5 DŮVODŮ PRO

1. Finanční úspora

Rozhodnete-li se dát solární energii zelenou, můžete se těšit na snížení účtů za elektřinu. Slunce je totiž, řečeno s nadsázkou, od Země příliš vzdálené na to, aby vám posílalo faktury. Instalace fotovoltaické elektrárny sice vyžaduje vstupní investici, která ovšem není tak vysoká, jak se mnoho lidí domnívá, a navíc se vám bude postupně vracet v podobě poklesu výdajů za elektrickou energii. Celková investice do pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny se u společnosti PREměření pohybuje v rozmezí 32 000 až 44 000 korun bez DPH na 1 kWp instalovaného výkonu (kilowatt peak = kilowatt špičkového výkonu). Fotovoltaické panely také nemusí být pouze zdrojem výroby elektrické energie, ale lze je používat i k vytápění či ohřevu vody. Čím více využití pro ně najdete, tím více ušetříte.

2. Energetická soběstačnost a ohleduplnost k životnímu prostředí

Energie ze solárních panelů dodává domácnostem částečnou energetickou soběstačnost. Díky fotovoltaice proto nemusíte být zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, neboť využíváte vlastní energii. Fotovoltaika také představuje řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí, neboť solární panely kromě slunečního svitu, který je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie, nevyžadují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu.

Nejčastějším důvodem, který naše klienty vede k instalaci solárních panelů, je úspora za energii. V poslední době však přibývají zájemci, pro něž je hlavní motivací ke zřízení fotovoltaické elektrárny právě skutečnost, že se jedná o trvale udržitelné řešení, které je šetrné k životnímu prostředí. (Lukáš Smažík, specialista ze společnosti PREměření.)

3. Dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu

Pro solární panely je charakteristická dlouhá životnost, výrobci standardně garantují, že křemíkové články vydrží funkční několik desítek let. Fotovoltaika také představuje zdroj elektřiny, který neobsahuje žádné pohyblivé součásti, proto se jedná o technologii s nízkou poruchovostí. Zcela bezproblémové pochopitelně není žádné řešení, ale míra poruchovosti solárních panelů se díky neustálému vylepšování výrobních postupů pohybuje na velice nízké úrovni. Obsluha panelů je navíc velice nenáročná, po jejich instalování prakticky není, kromě pravidelných servisních prohlídek, třeba se o ně starat.

4. Snadná a rychlá instalace

Fotovoltaická elektrárna nepředstavuje výrazný zásah do stavby, kam je instalována, celý proces probíhá překvapivě rychle a „čistě“. Obavy, že vám úpravy související se solárními panely na nějakou dobu zkomplikují život a oberou vás o pohodlí, proto nejsou na místě.

Pokud se rozhodnete pro fotovoltaickou elektrárnu, je třeba počítat s tím, že nejvíce času zabere vyřídit potřebnou dokumentaci. Pro naše klienty ovšem veškeré papírování i případnou žádost o dotaci vyřizujeme my. Tento administrativní proces je obvykle kompletní do 3 měsíců. Ale samotná instalace solárního systému standardně netrvá více než jeden či dva dny a nijak výrazně nenarušuje běžné fungování obyvatelů domu. (Lukáš Smažík, specialista ze společnosti PREměření.)

5. Možnost získání dotace

Protože stát podporuje udržitelné formy získávání energie, můžete coby budoucí majitel fotovoltaické elektrárny požádat o dotaci z vládního programu Nová zelená úsporám. O dotaci může zažádat každý, kdo se rozhodl dát solárům šanci. Výše státního příspěvku se pohybuje až do výše 170 000 korun podle druhu a náročnosti budoucího fotovoltaického systému. Na nejvyšší příspěvek dosáhnou ty domácnosti, které se rozhodnou pro vybudování fotovoltaické elektrárny s akumulací do baterií. V rámci programu bude do roku 2020 rozděleno celkem 27 miliard korun. Pokud si navíc vyberete správného dodavatele solárního systému, vyřeší žádost o dotaci za vás, a tak vám ušetří mnoho práce i nervů. Značka ideál pro odpůrce papírování a obíhání úřadů.

3 FOTOVOLTAICKÉ SLABINY

1. Instalace se nevyplatí všude

Solární panely lze namontovat na jakýkoliv typ střechy včetně té ploché. Trh navíc disponuje celou řadou možností upevnění panelů, a proto nebývá překážkou ani druh střešní krytiny. V českých podmínkách představuje nejoptimálnější místo pro soláry šikmá střecha se sklonem 35 °, která je navíc v ideálním případě orientována na jih. Potíže ovšem může způsobit zastínění střechy. Pokud střechu z více stran zastiňují například sousední budovy, stromy, komíny, sloupy či jiné překážky, pak samozřejmě klesá výkon celého systému. I částečné zastínění totiž způsobuje výrazné snížení výkonu. Pokud je navíc zastíněn jeden panel, dochází k negativními ovlivnění celého řetězce panelů. Pak je na místě rozhodnutí, zda se za takových podmínek instalace solárního systému vyplatí.

2. Vysoká pořizovací cena akumulátorů

Nejsložitější a také nejnákladnější typ fotovoltaické elektrárny představuje model, při němž je vyrobená energie akumulovaná do speciálních baterií, takže ji můžete využít kdykoliv se vám zachce, a tak se postupně odstřihávat od závislosti na elektřině ze sítě. Získáváte tak vyšší míru energetické soběstačnosti. Ačkoliv na tento typ elektrárny můžete z programu Nová zelená úsporám získat dotaci v plné výši, tedy v hodnotě 100 000 korun, pořizovací náklady zůstávají kvůli sofistikované technologii stále vysoké. Vývoj podobných bateriových systému se ovšem ubírá mílovými kroky vpřed, a proto lze očekávat, že jejich cena bude, i díky narůstající oblibě solární energie, v budoucnu klesat.

3. Klimatické podmínky v České republice

Solární panely logicky nejefektivněji pracují, když na ně míří přímé sluneční záření. Čím více je obloha zamračená, tím nižší je jejich výkon. A protože se Česko nenachází zrovna pod rovníkem, jsou pro místní počasí typické výkyvy, které se projeví i v kolísajícím množství generované energie. Ačkoliv je úspora energie během slunečných dnů značná, nelze v našich klimatických podmínkách spoléhat pouze na Slunce, a proto je třeba využívat doplňkový zdroj energie, který pokryje spotřebu elektřiny ve dnech, kdy počasí panelům nepřeje. Z podobného důvodu je také vhodné panely instalovat tam, kde je největší odběr energie během dne. Z fotovoltaiky budou nejvíce těžit místa s elektrickým vytápěním, tepelným čerpadlem, bazénem nebo elektrickým ohřevem vody.

Vlastní průběh exkurze:

Zahájení – multimediální sál v CES

  • Úvod – představení objektu a školení o bezpečnosti na exkurzi a v prostorách CES
  • Krátká prezentace o alternativních pohonech a o fotovoltaice
  • Seznámení s použitými technologiemi a stručný výklad o fungování solárních systémů
  • Vysvětlení problematiky fotovoltaiky a solárních systémů
  • Rozdání pracovních listů a vysvětlení úkolů

Vlastní prohlídka

  • Diskuse a zapojení žáků do debaty

Závěr

  • Krátké shrnutí exkurze
  • Debata – diskuse – otázky odpovědi
  • Ukončení exkurze

Použité prameny:


Soubory

Počet stažení: