MÁM ZÁJEM Centrum energetických služeb PRE

Seznámení s problematikou elektromobility, zejména se stavem v Praze a ČR, případně krátká informace o trendech a situaci v Evropě a ve světě… Žáci se seznámí se způsoby dobíjení, s jednotlivými systémy nabíjení, wallboxy, powerstorage apod. Ukázky elektromobilu, elektrokol a koloběžek. Nabíjení pro veřejnost v Praze – inteligentní nabíječky integrovaně v pouličních lampách – inteligentní lampa.

Centrum energetických služeb PRE
Místo konání: Praha 1, Jungmannova ulice
Časová náročnost: vlastní exkurze cca 60 min
Termín: Úterý nebo čtvrtky od října do listopadu 2019
Věková skupina: 7., 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Maximální počet osob: 25

Alternativní pohony - ELEKTROMOBILTA

ELEKTOMOBILITA – vše co jste o ní chtěli vědět a zatím se neměli koho zeptat!

Citát:
„Musíte dorovnat pohodlí spalovacího vozu, aby si lidé koupili elektrické auto.“
           
Elon Musk, americký podnikatel, vynálezce a vizionář, vede automobilku TESLA

Stručné základy elektromobility  

Elektromobilita je zjednodušeně pohyb (vozidel) pomocí elektrické energie nebo provoz dopravních prostředků s elektrickým pohonem.

Pod tento pojem patří provoz elektrických aut (elektromobilů), elektrokol, elektrických motocyklů a také hromadných dopravních prostředků, jako jsou elektrické vlaky, tramvaje, metro, trolejbusy, elektrické autobusy, elektrické lodě, elektrická letadla.

Částečně pod tento pojem patří i provoz hybridních vozidel, tedy vozidel využívajících více pohonných systémů, pokud alespoň jeden z nich je elektrický. Elektrická energie může být během provozu odebírána ze sítě či ze zásobníku umístěném na vozidle.

Elektromobilita je spolu se obnovitelnou energií součástí dopravní infrastruktury, jenž pomáhá zmírnit změny klimatu způsobené vlivem člověka, což je nezbytným předpokladem pro udržitelný rozvoj.

Základní rozdělení:

Závislá a nezávislá trakce

Trakce (=pohon) může být napájená průběžně, např. z trolejí (tramvaje, trolejbusy, vlaky) – jde o závislou trakci, která potřebuje poměrně nákladnou infrastrukturu – trolejové vedení, měnírny atd. Nezávislá trakce – dopravní prostředek je napojen na síť pouze po dobu nabíjení trakčního (pohonného) akumulátoru (a/nebo superkondenzátoru).

Hlavní důvody zavádění elektromobility

Hlavním důvodem pro zavádění elektromobility je nulová produkce lokálních emisí a tím snížení lokální ekologické zátěže. Tento fakt má význam především ve městech. Podíl na globálních emisích a tím i uhlíková stopa (vliv na změnu klimatu) odpovídá spektru napájení elektrické rozvodové sítě, ze které elektricky poháněný dopravní prostředek čerpá energii. Uhlíková stopa může být u elektricky poháněného dopravního prostředku nižší (na člověkokilometr), ale i vyšší než u dopravního prostředku se spalovacím motorem. 

Další výhodou elektromobility může být zvýšení energetické bezpečnosti (a nezávislosti) území; to je však opět závislé na struktuře napájení elektrické rozvodové sítě. Elektromobily mají také nižší provozní náklady a nevydávají žádný hluk. Podle českých řidičů elektromobilů mají také nižší poruchovost než auta na spalovací motor. To je dáno tím, že elektromotor má mnohem méně součástek než spalovací motor. 

Nevýhodné jsou vyšší pořizovací náklady a stále omezený dojezd. Problém může také působit nedostatečná infrastruktura dobíjecích stanic v různých částech světa. Navíc tato infrastruktura není unifikovaná, jelikož automobilky či energetické společnosti staví stanice podle svých vlastních standardů. Vlastní nabíjecí infrastrukturu má třeba americká automobilka Tesla.

Typy nabíjecích systémů

Druhy akumulátorů

Různé systémy u různých výrobců elektromobilů

Hybridní vozy a systémy

Systém V2G (Vehicle-to-grid)

- česky: Z vozidla do sítě = neboli reverzibilní či obousměrné nabíjení

- jedná se o systém, kdy elektromobil, je-li to potřeba, se může nejen nabíjet, ale u specializované nabíjecí stanice, může elektřinu vracet zpět do sítě – stává se tak vlastně pojízdným bateriovým úložištěm. Místo výpadků elektřiny proto může určité množství elektrických vozů síť dokonce stabilizovat - auta v 95 % času jen někde stojí na parkovišti, takže majitel elektromobilu stihne nabít baterii pro sebe a většinou i pro ostatní

- průkopníkem těchto systémů je japonská automobilka Nissan

Někteří odborníci se obávají snižování životnosti baterií – ale studie výzkumníků na britské univerzitě ve městě Warwick dokonce předkládá tvrzení, že při využití chytrého algoritmu nabíjení a Vehicle-to-grid technologie je možné dokonce životnost baterie prodloužit. Podle studie dochází k pomalejšímu snižování kapacity baterie o 9,1 % s V2G a pomalejšímu poklesu výkonu o 12,1 %.

Automobilový průmysl žije v současnosti prudkým rozvojem elektromobility – prakticky všichni významní producenti se elektromobilitou velmi vážně zabývají. Pokud budou exkurze probíhat na podzim a v příštím roce – bude už situace významně jiná – zejména v naší zemi zcela zásadně ovlivní situaci příchod prvních elektromobilů a hybridů z produkce našeho největšího producenta automobilů – Škoda Auto!

Elektromobilita však nejsou jen automobily! Zahrnuje též veřejné dopravní prostředky a v prostředcích individuální dopravy to jsou zejména elektrokola, elektrokoloběžky a dlaší moderní „vozítka“ na elelktropohon.

V rámci exkurze máme připravené ukázky elektrovozidel – od elektromobilů počínaje a až po elektrokoloběžky.

Velmi důležitou kapitolou je také carsharing, bikesharing a další systémy na půjčování koloběžek apod. Sdílení dopravních prostředků je velmi důležitým způsobem zodpovědného a ekologického chování.

Vlastní průběh exkurze:

Zahájení – multimediální sál v CES

  • Úvod – představení objektu a školení o bezpečnosti na exkurzi a v prostorách CES
  • Krátká prezentace o alternativních pohonech a o elektromobilitě
  • Seznámení s použitými technologiemi a stručný výklad o fungování elektrokol, elektro skútrů, elektromobilů, tramvají, trolejbusů a dalších elektrických dopravních prostředků
  • Vysvětlení problematiky – elektromobil, hybrid, plug-in hybrid
  • Krátce k nabíjení a nabíjecím stanicím
  • Rozdání pracovních listů a vysvětlení úkolů

Vlastní prohlídka

  • Diskuse a zapojení žáků do debaty

Závěr

  • Krátké shrnutí exkurze
  • Debata – diskuse – otázky odpovědi
  • Ukončení exkurze

Použité prameny:


Soubory

Počet stažení: