Katalog exkurzí

Card image cap

Fotovoltaika Solární energie

Fotovoltaika Solární energie

Solární energie

Exkurze do Centra energetických služeb PRE

Card image cap

Vodní díla

Vodní díla

Demonstrační objekty pro vodní systémy

Vodní elektrárny Štěchovice

Card image cap

Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe

Pasivní a inteligentní domy

Zelená Libuš (10/2019)
Ecocity Malešice (11/2019)

Card image cap

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů

Spalovny odpadu

Spalovna Termizo, Liberec

Card image cap

Alternativní pohony

Alternativní pohony

Auta - mopedy - kola - nabíjení

Centrum energetických služeb PRE

Card image cap

Bioplynové stanice

Bioplynové stanice

Bioplyn a jeho využití

Agro Jesenice

O projektu Exkurze

V rámci projektu jsou realizovány exkurze do energeticky udržitelných zařízení.

Žákům 7. - 9. tříd pražských základních škol a studentům pražských středních škol bude umožněno seznámit se hlouběji s vodními díly, spalovnami odpadů, fotovoltaikou, pasivními domy a elektromobilitou. V rámci exkurze získají žáci poznatky z historie a provozu, na vlastní oči uvidí nejzajímavější místa či jevy. Získané poznatky zpracují formou předem připravených pracovních listů, s nimiž mohou pokračovat v další práci ve škole. 

Exkurze jsou komponovány tak, aby vhodně zapadaly do vzdělávacích oblastí ZŠ a SŠ Člověk a svět práce, Člověk a příroda, Člověk a společnost a souvisejících. Konkrétní náplň jednotlivých exkurzí je účelnou pomocí v zavádění nového předmětu na základních školách – Technika. Projekt Exkurze je rovněž praktickou realizací oblasti Vzdělávání a trh práce. 

Organizační stránku exkurze zajišťuje realizátor projektu - Kristián spol. s r. o. (info@exkurzeprahaeuz.cz).